Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
837 postów 710 komentarzy

Strasburg zajmie się Mateuszem Piskorskim

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Pierwszy raz polski sąd „łaskawie" zgodził się też, by sam Mateusz Piskorski mógł wziąć udział w rozprawie, na której dotychczas, niczym w Średniowieczu, decyzje o jego uwięzieniu zapadały bez jego obecności.

 W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie 8 czerwca rozpatrywano kolejne zażalenie Mateusza Piskorskiego na postanowienie sądu o przedłużeniu jego tymczasowego aresztowania.

Ta rozprawa była jednak inna niż wszystkie poprzednie.

Zażalenie rozpoznawał Sąd Apelacyjny w składzie aż 3 sędziów.

Pierwszy raz polski sąd „łaskawie" zgodził się też, by sam Piskorski mógł wziąć udział w rozprawie, na której dotychczas, niczym w Średniowieczu, decyzje o jego uwięzieniu zapadały bez jego obecności.

 Piskorskiego przywieziono do budynku sądu już o godzinie dziesiątej, mimo że posiedzenie sądu zostało wyznaczone dopiero na godzinę trzynastą.

 Dano mu w ten sposób czas w czytelni, by zaznajomił się z materiałami zgromadzonymi przez prokuraturę, mającymi uzasadniać żądanie odebrania mu wolności.

Na rozprawie mógł przemówić we własnej obronie.

 I przemawiał na zmianę ze swym adwokatem, przez przeszło godzinę."

 

 Więcej wiadomości pod linkiem:  https://pl.sputniknews.com/polska/201706095635767-Piskorski-oskarza-ABW-Jaroslaw-Augustyniak-Strasburg/

  

Film Zmiana TV ze spotkania z Mateuszem Piskorskim w sądzie: w https://www.youtube.com/watch?v=zGGkuTevezs

 

KOMENTARZE

 • @Autorka
  Porządne ujęcie tak ważnej sprawy.
  5*
  Podam link do powyższej notki na swoim blogu :)
 • @
  Nabil Al Malazi ZMIANA – sąd odrzucił nasz wniosek o uwolnienie Mateusza Piskorskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=JXnIPn7pXlw

  „Mateusz Piskorski siedzi na zlecenie Ukraińskich służb, tak jak to powiedział, dlatego, że przede wszystkim był szefem Międzynarodowej Komisji Obserwacyjnej Wyborów i na Krymie i na terenach, które wróciły do macierzy rosyjskiej (Donieck). Obserwował wybory i stwierdził, że tam wszystko odbyło się legalnie i ze wszyscy głosowali za odłączeniem się od Ukrainy i powrotem do macierzy rosyjskiej. To jest w tej chwili bolączka tych banderowców, którzy rządzą w tej chwili na Ukrainie”.

  Maciej Poręba i NWP – Piskorski, Geopolityka, Sądownictwo
  https://www.youtube.com/watch?v=MbHAdfBbDdU
 • 5*
  https://programwps.files.wordpress.com/2016/10/wiezien-polityczny-mp1.jpg
 • Strasburg zajmie się sprawą Mateusza Piskorskiego
  i to jest bardzo dobra wiadomość.
 • Piskorski jest wieziony na podstawie nakazów/zakazów Talmudu, czyli pod jurysdykcja talmudyczną!!
  Piskorski nie ma wystawionych ważnych dokumentów urzędowych, upoważniających do więzienia go!

  Piskorski jest uwięziony arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej, a co najważniejsze tylko na podstawie zwykłej kartki papieru, która nie ma mocy władczej, nie jest oświadczeniem woli, a jest tylko oświadczeniem wiedzy (informacją), bez względu na to, jak zatytułowana jest kartka papieru!!

  Skoro Piskorskiego uwięziono na podstawie kartki papieru, to znaczy że więżąc Piskorskiego pod jurysdykcja talmudyczną, z premedytacja i z rozmysłem międzynarodowe żydostwo pozbawiło Piskorskiego prawa do sądu i do wymiaru sprawiedliwości!

  Prawo do sądu, to obowiązkowe spełnienie jednocześnie trzech warunków w postępowaniu sądowym (koniunkcja): 1) prawo do składania pism do sądu i 2) prawidłowo ukształtowana procedura sądowa i 3) prawo do uzyskania wiążących rozstrzygnięć.

  Piskorski może tylko składać pisma do źida sądu (jurysdykcja talmudyczna), natomiast Piskorski pozbawiony został prawa do prawidłowo ukształtowanej procedury sądowej i został pozbawiony prawa do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia. A to znaczy że Piskorski został pozbawiony dwu koniecznych warunków procesu sądowego, czyli że Piskorski został całkowicie pozbawiony prawa do sądu!! Piskorskiemu źida sąd pozwala tylko pisać kartki papieru, chyba tylko po to, żeby się nie nudził, a faktycznie w ten sposób źida sąd, pozoruje tylko prowadzenie postępowania sądowego.

  Prawo do wymiaru sprawiedliwości - to prawo do składania skutecznie zażaleń, apelacji, kasacji, prawa skutecznego rozstrzygnięcia skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu.

  Skoro Piskorski został pozbawiony prawa do sądu (jurysdykcja talmudyczna), to nie może uzyskać wiążących rozstrzygnięć, a tym samym Piskorski nie może skutecznie złożyć choćby jednego zażalenia, apelacji, kasacji, skargi do Europejskiego Trybunału, a to znaczy że Piskorski został pozbawiony prawa do wymiaru sprawiedliwości.

  Co to znaczy? To znaczy że Piskorski jest wolny! Nikt go skutecznie nie zatrzymał!! Zadziałała tzw. fikcja zatrzymania!

  Skoro brak jest ważnego dokumentu urzędowego (spełniającego wymogi formalne aktu prawnego), upoważniającego do zatrzymania Piskorskiego, to znaczy że Piskorski może w dowolnej chwili wyjść na wolność!! Gdyż nie istnieje ważny pod względem formalnym dokument urzędowy (akt prawny), upoważniający do więzienia Piskorskiego!! #takaprawda!

  To co powyżej napisałam, jest niepodważalną prawdą!

  Dopóki POLACY nie zrozumieją fikcji prawnej (jurysdykcji talmudycznej), która podstępnie żydki stosują wobec POLAKÓW, to żydki będą tak dokazywać nadal i się śmiać z POLAKÓW (Słowian, Lachów)!!

  Wystarczy, że Piskorski pokaże światu, kartkę papieru na podstawie której obecnie go więzi źida PiS! Ta kartka papieru na podstawie której jest więziony Piskorski, z powodów jego wad formalnych jest -
  NIEAKTEM!!

  Na podstawie NIEAKTU, nikt nie może wywodzić sobie jakichkolwiek skutków prawnych!! NIEAKT nie podlega wykonaniu!!
  Krystyna Trzcińska
 • @ewinia 23:07:34
  Na pewno nie na polecenie ukraińskich służb, bo one guzik w Polsce mogą.
  To ta sama co zawsze stara ubecja wykazuję się gorliwością w realizowaniu planów USA w Europie, żeby ich nikt nie zdekomunizował. W końcu o tym kto w Polsce był ubekiem czy komuchem decyduje sam Dożywotni Dyktator Polinu, prezes Yoro i to przed prezesem trzeba się wykazywać. Pozdrawiam.
 • @jacek0003 03:02:40
  Tylko zamulasz, komplikujesz sytuację, a nic nie wnosisz do wyjaśnienia sprawy Mateusza Piskorskiego.

  W samowolnym więzieniu Piskorskiego (bez ważnego orzeczenia na tą okoliczność), nie ma nic do rzeczy Ukraina, służby ukraińskie, ubecja, stara ubecja, dekomunizacja, ubek, komuch, Dożywotni Dyktator Polinu, prezes Yoro, a tylko chodzi o żydków, międzynarodowe żydostwo, czyli zaimplementowany przez nich tzw. system, czyli jurysdykcję talmudyczną, stosowaną przez tzw. "źida organy władzy", w okupowanej przez żydków POLSCE!!

  Natomiast mogłeś napisać: samowolnemu więzieniu Piskorskiego (bez ważnego pod względem formalnym orzeczenia na tą okoliczność) winne są: żydki z Ukrainy, żydowskie służby ukraińskie, żydowska ubecja, żydowska stara ubecja, nie zdekomunizowane żydki zalęgłe we władzach źida okupanta, źida ubecy, źida komuchy, źida prezes Yoro - pretendujący na "Dożywotniego Dyktatora Polinu" itd.

  Wyjaśnienie sprawy polega na tym, że jakiś żydek wskazał na Mateusza Piskorskiego palcem, że chce go widzieć w wiezieniu. Nic prostszego, aby to zrealizować. Wystarczy że źida system, pod jurysdykcją talmudyczną, czyli na podstawie nakazów/zakazów Talmudu, napisze na kartce papieru np. zatytułowanej "postanowienie", w treści nakaz zatrzymania w tym przypadku Piskorskiego. Na podstawie wadliwego pod względem formalnym tzw. "orzeczenia" w formie kartki papieru zatytułowanej "postanowienie", nikt nie ma prawa zatrzymać i więzić w tym przypadku Piskorskiego! Piskorski jest uwięziony na podstawie tzw. zmowy przestępczej źida systemu - jurysdykcji talmudycznej!!

  Piskorskiego mogą uwolnić tylko POLACY (tłumnie zgromadzeni przed miejscem więzienia Piskorskiego), żądając od służb więziennych wskazania im do wglądu ważnego pod względem formalnym dokumentu urzędowego (mającego formalną moc dowodową), upoważniającą służby więzienne, do więzienia, przetrzymywania Piskorskiego w odosobnieniu! Jeśli służby więzienne nie mają ważnego pod względem formalnym dokumentu upoważniającego do więzienia Piskorskiego, to muszą go uwolnić w trybie natychmiastowym!

  Służby więzienne na pewno nie mają ważnego pod względem formalnym dokumentu "orzeczenia", upoważniającego do przetrzymywania w więzieniu Mateusza Piskorskiego, bo nie mogą mieć, o czym w moich licznych postach na ta okoliczność.

  Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

  ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO http://trzcinska.neon24.pl/post/118788,odezwa-do-narodu-polskiego

  Ten źida "system", nie może wydać ważnego pod względem formalnym dokumentu urzędowego na okoliczność uwięzienia w tym przypadku Piskorskiego!!

  W przypadku Piskorskiego mamy do czynienia z tą sama sytuacją, jaka źida "system" (żydowski okupant Polski) zastosował wobec żydka Lecha Kaczyńskiego.

  Źida "system", wypuścił Lecha Kaczyńskiego (ostatni jego przelot samolotem) - na podstawie zwykłych kartek papieru (nie będących dokumentami urzędowymi, nie mającymi mocy dowodowej), co oznacza, że Lech Kaczyński arbitralnie naruszył przestrzeń powietrzną Rosji. Służby ochrony terytorium Rosji, miały prawo uznać samolot tzw, prezydencki, jako nielegalnego intruza, naruszającego przestrzeń powietrzną Rosji i ustrzelić intruza jak kaczkę! Kto był winny wypuszczenia Lecha Kaczyńskiego w podróż samolotem, bez ważnego dokumentu urzędowego na tą okoliczność?

  Andrzej Duda – źida podsekretarz stanu od 16 stycznia 2008 do 6 lipca 2010 w Kancelarii źida Prezydenta, jest współwinny zaniechania przystawienia ważnych pieczęci na dokumentach, dotyczących wizyty Katyńskiej, jaką odbywał Lech Kaczyński?

  Potem żydki nagrodzili Andrzeja Dudę - proponując go na źida Prezydenta, w okupowanej przez żydków POLSCE!!

  http://m.neon24.pl/b290db9c134e76f6bd664b07c722cba7,0,0.png

  Pośle - Ryszardzie Kalisz - powiedz, co wiesz! http://trzcinska.neon24.pl/post/88721,posle-ryszardzie-kalisz-powiedz-co-wiesz
 • Od Redakcji WPS
  Jeśli element, który posiadł status posła razem z jego wynagrodzeniem wypłacanym z naszych podatków, nie wnosi poselskich interpelacji w sprawie bezpodstawnie więzionego byłego posła, Mateusza Piskorskiego, zasługuje jedynie na miano antypolskiej szumowiny.

  Nie zapominajmy jednak, że szumowina ta działa zgodnie z Konstytucją IIIŻydo-RP:

  Art. 104.

  1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/10/iiizydo-rp-i-jej-jew-ropejski-system-prawny/
 • @Krystyna Trzcińska 09:27:20
  Zamulaniem sprawy to jest ten Pani tasiemcowy wpis o wszystkim czyli o niczym. A prawda jest taka, że rządząca formacja uznaje tylko stalinowskie standardy, bo to są kiepsko przemalowani stalinowcy, odsunięci od władzy w Polsce po październiku 1956 , powrócili do władzy jako wyzwoliciele pod sztandarami "Solidarności" i mają całe prawo za nic. Tyle:- "Koń jaki jest każdy widzi".
 • @jacek0003 13:38:50
  Rządząca formacja, to żydki!

  Stalin był żydkiem!

  Rządząca formacja uznaje tylko żydowskie standardy (talmudyczne).
  "Rządzący" na terytorium okupowanej POLSKI, to są talmudyczne żydki, a nie kiepsko przemalowani stalinowcy!!

  Żydki po II WŚ nie zostali jeszcze odsunięci od władzy, ani razu, nawet w 1956 r!

  Żydki niestety cały czas sa u władzy na terytorium okupowanej przez zydków POLSKI jako UB, SB, UOP, ABW, PO, PiS, Solidarność itd. To są zawsze żydki, przebrani najpierw w inne imiona i nazwiska a następnie działający pod róznymi źida szyldami.

  Wszystkie żydki, nie ważne pod jaką nazwę przebrani stosują wobec POLAKÓW (SŁOWIAN, LACHÓW) TALMUD.

  Czyli że wszyscy POLACY, w okupowanej po II WŚ przez żydków POLSCE, cały czas znajdują się pod jurysdykcją talmudyczną.

  Żydki mogą stawać wprost na głowie, zajmować każde stanowisko jakie chcą, jeżeli tylko podejmą się mordowania, niszczenia SŁOWIAN, LACHÓW, na terytorium okupowanej przez żydków POLSKI i dadzą się poznać, że są skuteczni w mordowaniu Polaków!!

  Żydek Stalin, nie ma tu nic do rzeczy!! Stalin wykonywał tylko nakazy/zakazy Talmudu!
 • @jacek0003 13:38:50
  Racja.
 • @Krystyna Trzcińska 16:39:00
  Coś w tym jest, widać to teraz w USA, Trump się zaczął szarpać, to go une utemperowały.
 • @zygmuntbialas 23:01:55 @ewinia
  Zaprzeczam wypowiedzi @zygmuntbialas w części:
  "Porządne ujęcie tak ważnej sprawy".

  Gdyz jest wprost przeciwnie:

  @ewinia niedopuszczalnie wprost ujęła tak ważną sprawę, pisząc na wstępie: "Pierwszy raz polski sąd".

  Chciałam przypomnieć @ewinia, aby wystrzegała się popełniania na piśmie, takich niedopuszczalnych błędów jak: "polski sąd".

  Przypominam @ewinia, że w okupowanej przez żydków POLSCE, nie ma polskich sądów!!

  Jako dowód: nawet pozorowane wyroki są fabrykowane:
  " w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej".

  Przykro mi się przyznać, ale wprost nie wierze, że takiego karygodnego błędu, gdyż obrazy POLSKI @ewinia się dopuściła przypadkowo, niewinnie.

  Moim zdaniem aż takiego ogromnego błędu, nie popełnia się przypadkowo, a tylko z rozmyślnie, z premedytacją i w złej wierze, aby popsuć opinię POLSCE na arenie międzynarodowej, aby wręcz wydać złe świadectwo POLSCE, w sytuacji gdy POLSKA faktycznie będąc obecnie w stanie zawieszenia bytu (nie ma prawomocnych symboli narodowych), to nie może być winna arbitralnego, podstępnego wprowadzenia jurysdykcji talmudycznej do sądów, gdzie żydowscy tzw "sędziowie" pozorują wydawanie orzeczeń według własnego doświadczenia życiowego, opartego na nakazach/zakazach Talmudu, fabrykowanych dla rdzennych POLAKÓW w imieniu nielegalnej, nieistniejącej, pozornej Rzeczypospolitej Polskiej!

  Tak dla przypomnienia: żydki okupujący terytorium POLSKI, też nie mają ważnych (prawomocnych), symboli narodowych dla źida Rzeczypospolitej Polskiej!!

  Błąd popełniony przez @ewinia jest tej samej wagi, co napisanie: "Polskie obozy śmierci" - niedopuszczalny!!
 • @Krystyna Trzcińska 23:06:26
  W notce, którą umieściłam, ani jedno słowo nie było moje, a tekst był skopiowany ze strony sputniknews.com, dlatego cały tekst był wzięty w cudzysłów i umieszczony bez przeróbek. Skopiowałam i umieściłam tylko pierwsze zdania, a następnie skierowałam czytających pod link pełnego tekstu.
 • @ewinia 23:58:53
  OK. Przepraszam :D

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031